Finnsk Terapi

Seneste udsendelser

 • Finnsk Terapi uge 35, 2015
  Dagens gæst: Martin Spang Olsen. I Finnsk Terapi kigger vi indad og fokuserer på hvilke begivenheder og omgivelser, der er med til at støbe vores gæst. I denne udgave har Finn besøg af Martin Spang Olsen. Han fortæller om en skoletid uden lektier,...
 • Finnsk Terapi uge 34, 2015
  Dagens gæst: Trine Gregorius. Trine Gregorius fortæller bl. a. om hvad en god nats søvn betyder for hende, og om en drøm som i forskellige iklædninger, har fulgt hende livet igennem. Hendes nysgerrighed afføder ofte en mylder af ideer, som har...
 • Finnsk Terapi uge 33, 2025
  Dagens gæst: Bubber. Bubber er nået frem til en overbevisning om, at ville have så få hemmeligheder – også i det offentlige rum – som muligt. Han erkender og står ved sin egen naivitet og lever med den på godt og ondt. Koncentration har aldrig...
 • Dagens gæst: Amin Jensen. Amin Jensen trivedes dårligt med den meget teoretiske tilgang i hans skoletid; han havde brug for at gøre tingene for at lære dem. Han erkender, at han på den ene side er et meget socialt menneske, men på den anden side...
 • Dagens gæst: Lone Hertz. Lone Hertz fortæller åbent om sin persons dobbeltsidethed. På den ene side den lethed, som offentligheden også kendte til igennem et langt liv på teater og film, men også det tungsind og vemod, som har fulgt hende lige fra...
 • Dagens gæst: Allan Olsen. Allan Olsen ser det som sin mission at bryde tabuet omkring alkoholisme. At holde foredrag har givet Allan Olsen en accept af sin personlige historie på godt og ondt. Han sætter i dag en ære i at leve ”under evne” for...
 • Dagens gæst: Tor Nørretranders. I hele Tor Nørretranders liv har nysgerrigheden været en drivkraft. Både som privatperson og fagperson mærker han stadig ”suset” når han dykker ned i forhold som vækker hans interesse. Men lige fra barnsben har det...
 • Dagens gæst: Ann-Mari Max Hansen. Ann-Mari Max Hansen oplever sig selv som en indadvendt person, men som også kan være yderst social - når det passer hende! I sit voksenliv har hun imidlertid måtte arbejde meget med en meget dårlig vane: hun...
 • Dagens gæst: Peter Qvortrup Geisling. Det har igennem hele livet været en ledetråd for Peter Qvortrup Geisling at forsøge at være ærlig overfor sig selv. Han brugte meget tid på at reflektere over hvad det gode liv er og at kunne rumme den...
 • Dagens gæst: Bjørn Tidmand. Bjørn Tidmand betragter det som sit store held at han kom på Københavns Drengekors skole, fordi han der modtog sin allerførste sangundervisning. "Sang har været hele mit liv, og jeg synger fordi jeg ikke kan lade være"...
 • Dagens gæst: Lone Kühlmann. Journalist, forfatter og debattør Lone Kühlmann er denne gang gæst hos Finn Nørbygaard.
 • Dagens gæst: Jan Gintberg. I Finnsk Terapi kigger vi indad og fokuserer på vendepunkter i livet, og hvordan det er med til at forme os. I denne udsendelse får Finn Nørbygaard besøg af komikeren Jan Gintberg. De får en snak om det gode liv, komik...
 • Dagens gæst: Karen Thisted. Karen Thisted har - fortæller hun - en side som hun ønsker at komme af med. Nemlig den side som irriterer folk. Hun erkender at hun i manges øjne er lidt af en rappenskralde. Finn`s respons på Karens "selv-kirurgiske"...
 • Dagens gæst: Pernille Højmark. I Finnsk Terapi inviterer Finn Nørbygaard folk ind, som fortæller om nogle af de tanker, følelser og erindringer de er blevet formet af - og de reflektioner der udspringer deraf. I denne udgave får Finn Nørbygaard...
 • Dagens gæst: Nils Malmros. I denne uge får Finn Nørbygaard besøg af filminstruktøren Nils Malmros. Han viser en meget ærlig side af sig selv. De snakker bl.a. om det at blive ældre og hvordan Niels holder sig i form med windsurfing. Finn Nørbygaard