Pharaos Cigarer

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Seneste udsendelser

 • Tante Betsy er meget taknemmelig for at have fået sine penge igen, og hun vil gerne hjælpe Micawbers. Hun foreslår dem at emigrere til Australien – de kan tage med samme skib som Mr. Pegotty og lille Mille. De slår staks til og udmaler sig...
 • Mr. Micawber gennemfører med Traddles hjælp den store afsløring af Uriah Heeps slyngelstreger, hans grove bedrageri af Mr. Wicfield og tante Betsy. Micawber har samlet beviser, og de tvinger ham til at indgå forlig og betale pengene tilbage....
 • Mr. Pegotty ankommer også, alarmeret af Martha, og tager sin elskede niece hjem til sig. Dagen efter kommer han hjem til David og tante Betsy og fortæller, hvad Mille har oplevet og hvordan hun er vendt tilbage. Han og David tager nu til Yarmouth,...
 • David og Traddles modtager alarmerende breve fra Mr. og Mrs. Micawber og en oprevet Micawber ankommer til London, hvor det tager sin tid for de to venner at få ud af ham, hvad der er på færde. Det viser sig at han har opdaget Uriah Heeps...
 • Den ulykkelige Martha bliver lykkelig over at blive betroet den opgave at redde Mille og opgiver sine selvmordstanker. Senere opdager David en mand i tante Betsys have og genkender ham som den, der tidligere har opsøgt tanten og fået penge af...
 • Karsten Pharao fortsætter føljetonen fra det dramatiske sted, hvor Mrs. Strong forsoner sig med sin mand og renser sig for enhver mistanke om at have bedraget ham.David får hos Mrs. Steerforth og Rosa Dartle underretning om, at lille Mille er...
 • Dora viser sig i al sin naive og uskyldige uselvstændighed aldeles uegnet til at føre hus, og David må lære at tøjle sin irritation, da Dora absolut heller ikke er i stand til at tage ved lære. Mr. Dick er godt nok selv klar over, at han er...
 • I sin intrigante ondskab afslører Uriah Heep over for dr. Strong, hvad alle i omgangskredsen har gået og spekuleret over: Mrs. Strongs forhold til sin fætter Mr. Maldon. Den hjertensgode Strong bryder næsten sammen, men nægter at mistænke sin...
 • På Agnes’ råd skriver David et brev til Doras to tanter og beder om lov til at besøge Dora. Og han får et venligt svar og tager ud til de to damer i Putney sammen med Traddles. Det bliver et positivt møde, og han får lov til at komme til middag...
 • David er ulykkelig over sin adskillelse fra Dora, og tante Betsy sender ham et ærinde til Dover, for han kan få lidt adspredelse. I Canterbury besøger han Wickfields og finder Mr. Micawber på kontoret. Han virker noget tynget i sit nye job. Uriah...
 • David og Dora har jo holdt deres forbindelse hemmelig, men en morgen beder en meget alvorlig Mr. Spenlow David om at følge med sig. I et restaurationslokale venter Miss Murdstone, der har afsløret Dora med et brev fra David. David må skamfuldt...
 • David er blevet fattig – fordi hans tante Betsy er blevet ruineret ved fejslagne spekulationer. Da han ikke kan få sin lærekontrakt på Mr. Spenlows sagførerkontor ophævet, må han lægge sig i selen for at tjene penge ved siden af. Det sker gennem...
 • Efter den chokerende meddelelse beslutter David sig for at prøve at få ophævet sin lærekontrakt på Mr. Spenlows kontor, men ifølge Spenlow vil hans ubarmhjertige kompagnon Mr. Jorkins så afgjort sætte sig imod, og selv om der for David hersker...
 • David er i den 7. himmel af lykke – han bliver forlovet med Dora! Men ganske overraskende venter hans tante og Mr. Dick på ham en dag, da han kommer hjem. Og han får en ganske ubehagelig nyhed: hans tante er gået fallit og sidder nu der i hans...
 • David hjælper Pegotty med at ordne testamente og arveafgift, og på sagfører Spenlows kontor møder de af alle mennesker Mr Murdstone, som er i færd med at gifte sig med en ny, uskyldig ung, velhavende pige. Det bliver et meget afmålt møde. Men så...