Pharaos Cigarer

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Seneste udsendelser

 • Det huer ikke Gustav, at hans mor vil gifte sig igen, og da præsten heller ikke bryder sig om den udefrakommende Carlsson, får han brylluppet udsat i 6 måneder på grund af uorden i papirerne. Men til sidst kan det ikke udsættes længere, og Gustav...
 • Sommergæsterne tager tilbage til Stockholm – og dermed også kokkepigen Ida, som Carlsson ellers har taget til sit hjerte. Han sender hende et smægtende, men også faderligt formanende brev og ved første lejlighed sejler han ind til byen. Da han...
 • Carlsson får rettet så meget op på driften, at han kan imponere naboerne ved høstgildet, og gennem bevidst manipulation får han efterhånden både Gustav og gårdens andre folk til at makke ret. Og han får indsmigret sig hos fruen, så han får sit...
 • Strindbergs lette og humoristiske roman fra 1888 handler om Carlsson, der er hyret til at sætte en gård på fode efter mange års vanrøgt. Gården ligger på Hemsø i den Stockholmske skærgård og ejes af enkefru Flod. Hendes søn Gustav interesserer sig...
 • Pers genbo, den unge skolelærer Mikkelsen, som har holdt meget af at tale med den sære mand, der virkede så tilfreds på trods af sin beskedne og ensomme stilling, finder i en skuffe nogle efterladte optegnelser, som han får lov at beholde som et...
 • Per bryder op fra hjemmet og ægteskabet, hvor han føler, at han står i vejen for Ingers og børnenes lykke, og hvor han heller ikke føler at han kan hvile i sig selv. Han får en stilling som vejassistent i Thy, hvor han lever som en ensom, men...
 • Efter brylluppet flytter Per og Inger ind i den lille villa i stationsbyen, og efter nogle år, hvor Per tjener godt og bliver gældfri og hvor familien vokser med tre børn, begynder Inger at spore en dyster uro hos Per. Han er blevet opmærksom på,...
 • Per er tiltrukket af pastor Fjaltrings noget dystre og krævende kristendom, som står i skærende kontrast til svigerfaderens lyse og magelige tro, som ikke byder på nogen modstand eller udfordringer, men han må gå stille med det, da hverken pastor...
 • Men så begynder lykken også at vende. Afvandingsplanerne omkring Kærsholm vinder endelig tilslutning blandt egnens bønder, og under et juleophold på herre-gården kommer forlovelsen med Inger i stand. Hofjægermesterinden har allerede fundet et...
 • Per må forsøge at løse sin fortvivlede økonomiske situation med et lån, men oberst Bjerregrav vil ikke hjælpe ham, og han må så selv opsøge etatsråd Erichsen, som viser sig at være bortrejst. Så finder han en privat lånehaj, som dog kræver...
 • Først og fremmest må han nu se at få løst sine økonomiske problemer. Han må så hurtigt som muligt at fremskaffe et lån, så han kan leve et års tid og få afsluttet sin uddannelse til landmåler, så han derefter har mulighed for at forsørge sig. Han...
 • I forbindelse med Pers ”religiøse gennembrud” følger en bevidsthed om synd og skyld og en helt ny ydmyghed, faktisk det som hans familie har ventet på. I et brev hæver han forlovelsen, og Jakobe ryster på hovedet af hans fejhed, at det hele skal...
 • Først et interview med lektor Aksel Haaning, der har skrevet mange bøger om middelalderens og renæssancens naturfilosofi, og som i sin læsning af Lykke-Per lægger vægten på naturens rolle i forhold til Pers personlighedsudvikling. Og til slut...
 • Per føler sig stærkt tiltrukket af pastor Blombergs datter, Inger, og hofjægermesterinden på Kærsholm skubber på, for hun forestiller sig at Inger kan være prisen for Pers omvendelse. Samtidig aner Jakobe hjemme i København, at der er en kvinde,...
 • Med hofjægermesterinden og baronessen besøger Per præstegården, og pastor Blomberg indleder en samtale om, hvordan Per – der er opvokset i et præstehjem – er nået til sine nuværende holdninger. Og selv om Per ikke er imponeret over pastorens...