Danmarks Röst

3. juli 2014

I torsdagens program diskuteras mångkultur. Medverkar gör Göran Adamson, lektor i sociologi på Malmö högskola, som skrivit boken ”Svensk mångfaldspolitik – En kritik från vänster” och Peter Sköld, professor i historia och föreståndare på arktiskt centrum vid Umeå universitet, tidigare föreståndare för Centrum för samisk forskning. Mikael Jalving

Andre udsendelser