Skilsmisse-Danmark

13. januar 2015

Psykolognævnet vil ikke fortælle, hvilke psykologer der oftest har fået kritik for deres arbejde. Bør navnene på psykologer, der igen og igen bliver kritiseret, offentliggøres? Vi taler med Tanja Graabæk, jurist og direktør i organisationen "Hvert Tjedje Barn", der mener at navnene skal offentliggøres. Desuden taler vi med Eva Secher Mathiesen, formand for Dansk Psykolog Forening, der modsat argumenterer for, at det ville være urimeligt at offentliggøre navnene, sådan som systemet fungerer på nuværende tidspunkt.