Rushys Roulette

5. april 2017

Flygtninge- og migrationsstrømme har det seneste år presset Europas ydre grænser. Hvis ikke det nuværende asylsystem ændres fundamentalt, vil det få alvorlige konsekvenser for sikkerheden, samarbejdet og stabiliteten i
Europa. Migrantionsforsker Morten Lisborg er med os i studiet og giver sit bud på en løsning. Arkæolog og museumsinspektør Jeanette Varberg, har netop udgivet bogen “Mennesket har altid vandret”, så er den migrationsbølge, vi er vidne til for tiden, en naturlig del af verdens udvikling og overlevelse. Vi diskuterer: Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere den nuværende migrationskrise? Og skal den overhovedet håndteres, hvis migration er en nødvendig og naturlig del af verdens udvikling?
Dagens panel: Garbi Schmidt, prof. RUC - Mikkel Andersson, journalist

Andre udsendelser