Rushys Roulette

4. april 2018

Regeringens ghettoudspil giver muligheden for at smide en hel familien ud af deres lejebolig, hvis bare ét af medlemmerne begår kriminalitet. I dag kan den slags afgørelser prøves ved domstolene, men med det nye udspil mister familierne retten til dette. Vi diskuterer om kollektiv straf er vejen frem, og om udspillet er i strid med retssikkerheden?
Dagens panel: Niels Jespersen, debattør, Abir Abir Al-Kalemji, læge og Asger Toft, foreningen Baba.

Andre udsendelser