Rushys Roulette

2. maj 2018

I anden time får vi besøg af professor Peter Dinesen. Han har forsket i vores tillid til hinanden. Hvis vi går og tror at "kendskab giver venskab", så skal vi tro om igen. Hans forskning viser, at jo mere vi kender til hinanden, desto mere mistillid har vi til hinanden. Og det står værst til i storbyerne. Vi diskuterer det paradoks, og hvad vi kan justere på for at få en bedre sameksistens.

Sidst i udsendelsen vender vi de nye tider på landets kirkegårde, hvor flere gravpladser står tomme, fordi folk hellere vil kremeres. Flere præster og biskopper mener, at man så skulle åbne kirkegårdene op for andre trossamfund. Et forslag, der ikke får særlig stor opbakning fra DF. Men hvad siger panelet til det?

Dagens panel: Debattør og satiriker Mikkel Andersson og jurist Safia Aoude
Dagens gæster: Professor Peter Dinesen og Christian Langballe, MF (DF).

Andre udsendelser