Rushys Roulette

9. maj 2018

Eskild Dahl Pedersen, tryghedschef i Mjølnerparken, gæster os i denne time. I følge ham skaber dobbeltstraffen tryghed og er en beskyttelse af borgerne imod de bøller, der har brugt området som en slagmark gennem de sidste års bandekonflikt. Mon panelet er enige i det? I en anden sag afsagde Højesteret i går en principiel dom, hvor et boligselskab i Vollsmose har fået medhold i opsigelse af lejemålet for en mor og hendes børn, fordi et af børnene er kriminelt. Panelet diskuterer: Er vi med til at skabe sociale nomader, og dermed flytte rundt på problemet i stedet for at løse det?
Sidst i timen får vi besøg af Eliyas Kayon, han vi gerne vide: "Hvordan kan det muslimske miljø søge efter at blive accepteret i den islamofobiske debat i Danmark, men ikke selv acceptere diversitet og homoseksualitet?
Dagens panel: Amer Ramzan, partner i investeringsfonden Promentum og Gitte Seeberg, Adm dir. Autobrancen og debattør

Andre udsendelser