Rushys Roulette

23. maj 2018

I anden time fortæller Duhaa Sara, hvordan det føles som forældre, at ens barn udtages til sprogtest, selvom man kun har talt dansk til sit barn. Det sker ifm en ny delaftale som regeringen har indgået sammen med DF og Socialdemokratiet. Ifølge aftalen skal børn helt ned til 0. klasse sprogtestet, hvis de bor i et ghetto-område og vil gøre sig forhåbninger om at følge med deres klassekammerater op i 1. klasse. Ramadanen er over os og det har fået integrationsminister Inger Støjberg til tasterne. Hun mener, at fastende muslimer er til fare for samfundet, og bør derfor holde ferie i fastemåneden. Torben Møller-Hansen, Dir. i Foreningen Nydansker er med os og fortæller hvordan det ser ud med arbejdende muslimer og integrationen i Danmark set fra hans stol. Og vi diskuterer: Hvilken højere mening, der ligger til grund for integrationsministerens forslag.

Andre udsendelser