Rushys Roulette

22. august 2018

Det går rigtig godt med at tiltrække medarbejdere med ikke-vestlig baggrund indenfor sosu området. Siden sidste år er der kommet 1050 nye ansatte med ikke-vestlig baggrund i stillinger som blandt andet omfatter social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. I samme periode er der ansat 925 personer med etnisk dansk baggrund.
Sosuområdet er ramt at vanskeligheder ved at tiltrække arbejdskraft.
Stigningen skyldes flere faktorer: Uddannelsesniveauet blandt folk med ikke-vestlig baggrund er blevet bedre og det er særligt de kvindelige efterkommere, som klarer sig godt på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Joan Prahl, næstformand i det faglige uddannelsesudvalg i FOA er med os og fortæller om, hvordan det er lykkedes at gøre dette område attraktivt for folk med ikke-vestlig baggrund. Vi taler også om de særlige udfordringer, der kan være i arbejdet med denne gruppe af medarbejdere og hvordan de bliver taget imod på plejehjemmene? Og kan man omsætte denne succes til andre brancher? Sidst i timen giver Anita Johnson, leder af RED Safehouse en status over, hvordan sommerferie-perioden er gået i forhold til unge, der har bedt om krisehjælp i forbindelse med genopdragelsesrejser og frygten for tvangsægteskaber.
Dagens panel: Safia Aoude, jurist og Anahita Malakians, selvstændig og medl. (V).
Dagens gæster: Joan Prahl, næstformand i det faglige uddannelsesudvalg i FOA,
Anita Johnson, leder af RED Safehouse

Andre udsendelser