Europa i Flammer

16. september 2018

Europa-Parlamentet opfordrede i denne uge EU's medlemslande til at indlede en såkaldt artikel 7-procedure mod Ungarn for overtrædelser af EU-værdier såsom retsprincipper. Proceduren kan ultimativt ende med at fratage Ungarns stemmeret i Det Europæiske Råd. Professor Søren Riishøj uddyber baggrunden for beslutningen og perspektiverne i sagen. Dagens program byder også på et opfølgende interview om valget i Sverige med Morten Rud Pedersen, ligesom Jørn Dohrmann og Morten Løkkegaard giver deres evaluering af den tale, som EU-Kommissionsformand Jean-Claude Juncker afholdt tidligere på måneden.

Andre udsendelser