Bom og Bjerke (2)

23. november 2011

Der tales om drenge- og pigefarver og hvad der former kønnene. Der er telefon igennem til Lotte Realin som er enhedschef for en børnehave i Sverige, hvor man taler kønsneutralt om og til børnene og hvor man siger høn i stedet for hende og ham. Derudover er der besøg af forfatterne Cecilie Nørgaard og Bonnie Vittrup, der har skrevet en bog om ligestilling i folkeskolen. Med Mette Bom og Nanna Kalinka Bjerke