Rushys Roulette

30. januar 2019

Anahita Malakians, ft-kandidat (NB), Amalie Lyhne, lederskribent Berlingske og Hana Hasanbegović, cand. mag. er dagens panel og diskuterer: Regeringen har travlt i disse dage... inden valgknappen bliver trykket skal det berømte paradigmeskift på udlændingeområdet vedtages. Og det går så stærkt at man ikke engang har tid til at vente på at fristen for høringssvarene slutter. - Hvad er det for et værdiskred, der sker, når den demokratiske proces tilsidesættes? Et andet værdiskred sker på flygtningeområdet, hvor man i december indgik en aftale med DF om at gøre flygtninges ophold i Danmark midlertidigt. Nu skal midlertidigheden også gælde kvoteflygtninge. Kan vi bare lovgive os ud af det internationale samfund?
Selvom integrationsministeriet og undervisningsministeriets rapport om ; "... at tredjegenerationsindvandrere ikke klarer sig bedre end andengenerationen…” var fyldt med fejlkonklusioner og tvivlsomme tal, så forhindrer det ikke DF og S til at gå skridtet videre. Nu vil de gerne have Danmarks Statistik til at kigge på, hvordan 4. og 5. generationen af indvandrere klarer sig. prof. emeritus Heine Andersen, sociologisk institut, KU, er med os og advarer om konsekvenserne af at pålægge en neutral myndighed som Danmarks Statistik at lave statistikker på bestilling. Vi diskuterer: Hvad skal vi bruge alle de registreringer til? - Hvilket spor er vi på vej nedad, når vi pludselig skal registreres efter vores afstamning?

Andre udsendelser