Simons Syvkabale (1)

3. februar 2012

Simon Kvamm drikker øl med musiker Frank Ziyanak og Mai Manaa Kristensen, leder af spillestedet Bremen i København. Simon Kvamm