Center for Vild Analyse

4. februar 2012

Hvor kommer gælden fra, og hvem skal betale den? Center for Vild Analyse diskuterer i denne uge, hvad vi kalder ”gældsparadokset”: På den ene side taler alle nu om tilbageholdenhed, grækere der skal lære at sætte tæring efter næring og nødvendigheden af en restriktiv økonomisk politik. På den anden side skal alt dette til for, at vi igen kan få tillid til bankerne, så de kan låne os flere penge til forbrugsfesten. Vi har besøg af journaliststuderende Martin Ljung Krabbe, der fortæller om teknisk insolvens som en illustration af Freuds begreb om det ”uhyggelige”. Center for Vild Analyse

Andre udsendelser