Center for Vild Analyse

Uge 6 - 11. februar 2012

Hvem var størst, Dirch Passer eller Jesper Klein? Center for Vild Analyse undersøger i denne uge to af de største danske komikere i det tyvende århundrede. De beskriver Dirch Passers kunst som en overdrivelsens komik, mens Klein i overensstemmelse med sit efternavn var underdrivelsens komiker. Hvis Dirch Passer er den væskeblandende og eksplosionsfremkaldende kemiker, er Klein den godmodige pedel, der rumsterer i krogene og stilfærdigt flytter rundt på institutionens møblement. Center for Vild Analyse

Andre udsendelser