Center for Vild Analyse

Uge 8 - 25. februar 2012

Er teknikken fremmedgørende eller skal den slippes fri? I denne uges program tager Center for vild analyse spørgsmålet om teknikken, dens magt over os og vores magt over den op til overvejelse. Det bliver til en diskussion om facebook og iPhone, og om de politiske konsekvenser og muligheder, som moderne teknologi medfører - fra ACTA til længslen efter tabt autenticitet. Læseklubben det døde ord tager fat på en ny tekst fra det filosofiske skatkammer, efter vi i fællesskab med lytterne har tygget os gennem Søren Kierkegaards Gentagelsen. Denne gang er der tale om Platons dialog Faidros. Til dette første program er der endnu ingen lektier til lytterne, da læseklubben blot kommer til at handle om en generel præsentation af teksten. Center for Vild Analyse

Andre udsendelser