Center for Vild Analyse

10. marts 2012

Center for Vild Analyse diskuterer i denne uge beslutningens natur. I tider som disse, præget af krise, kræves der angiveligt både handlekraft og beslutsomhed af politikerne. Men hvad vil det sige at tage en beslutning? CVA vil forsøge at beskrive forskellen mellem hverdagens små valg (her en ny iphone, der en beskæring af førtidspensionen) og så virkelige, karakterskabende beslutninger. Måske er en del af vor tids politiske krise, at ingen rigtig er i stand til at tage beslutninger? Center for Vild Analyse

Andre udsendelser