Redaktørernes Døgn

9. maj 2012

Journalistik i konflikt – spiller medierne overhovedet nogen rolle?

International Media Support, IMS, har i en årrække arbejdet med at understøtte opbygning af uafhængige medier og journalistik i konfliktfyldte dele af verden, hvor fri presse har svære kår. Programme manager og journalist Henrik Keith Hansen giver gennem en personlig beretning et indblik i hvordan mediernes rolle er i en post-revolutionær, post-krigs eller post-konflikt situation med afsæt i bl.a. Libyen.