Nattevagten

15. juni 2019

I første time er Morten igennem. Han mener, at mænd er mere risikovillige og udadreagerende end kvinder. Det bliver en snak om at der fødes flere mænd end kvinder, ligeløn og vaner. Peter er næste lytter igennem. Han er særligt optaget af forskellen på, hvordan mænd og kvinder prøver at få det modsattes køn opmærksomhed.

I nattens anden time er Thomas igennem. Han mener, at kvinder er mere ekstroverte end mænd, og at det er en af grundene til, at kvinder klarer livskriser bedre. Sanne snakker desuden med Søren, som synes vi skal fri os fra at snakke om mænd og kvinder, og i stedet tale om mandlige og kvindelige egenskaber.

Første lytter i sidste time er Ove. Han mener, at Sanne har trukket prinsessekortet: at hun er en uskyldig kvinde, og mændene er skyld i alt andet. Det modsætter Sanne sig, og de mødes i enighed om, at man bør favne hinanden, være god og opføre sig ordentligt. Ove byder ind med to pointer i natten: at mænd har en indre drift mod at sprede deres sæd så meget som muligt, og så vil han gerne genopstå som kvinde, fordi de kan føde børn. Inger er sidste lytter igennem og deler en historie udledt af biblen, der netop handler om forskellen på mænd og kvinder.