100 % Brian

12. september 2019

Bliver alt det affald, vi sorterer, genanvendt.. Bliver det genbrugt? Hvad er forskellen? Fagbladet Ingeniøren har dækket, hvordan al den plastikaffald, der bliver sorteret i de mange kommuner, ikke bliver genanvendt i samme omfang som lovet. Chefjurist for Vestforbrænding, Jan Petersen, besøger Brian. 

Tag ikke fejl af Kollerups joviale facon! Manden bag rådet er Rasmus Stocklund, som i en klumme i Pio roste erhvervsministeren. Chefredaktør Jens Jonathan Steen kigger forbi, for Brian vil gerne have indblik i den redaktørens redigering - for hvorfor er det spændende at en socialdemokrat roser en anden? 

Nick Hækkerup har netop meddelt at Tolkefirmaet Easy Translate, der siden 1. april har stået for at levere tolke til det offentlige, har misvilligeholdt deres kontakt til det offentlige. Det sker på baggrund af en undersøgelse fra kammeradvokaten. Reporter på 24syv, Johan Glover Rasmussen, har fuldt sagen fra starten og lægger vejen forbi Brian.