Den Blå Bog

13. september 2019

Fire kloge hoveder sætter ord på velfærdsstaten som de kender den - eller ikke længere genkender den. Er den ved at implodere eller hwa? Er den reduceret til et rullebord på nærmeste bibliotek? Og hvad med de globale udfordringer, giver det overhovedet mening at have en nationalstat og en bedaget velfærdsmodel? Skal vores velfærdssamfund i så fald styrkes indefra eller liciteres endnu mere ud? Eller er det tiden, vi som borgere lærer at klare os uden Moder Danmark? Panelet består af tidligere børne-og socialminister, nu medlem af folketinget for Det Konservative Folkeparti, Mai Mercado, filosof og forfatter Lene Andersen, journalist og forfatter Anna Libak og forfatter Lars Olsen. Vi taler velfærdsadfærd, familiens nye roller, ret og pligt og ikke mindst: de velstilledes exit-muligheder og de dårligt stilledes stigende magtesløshed i et både konkret og filosofisk perspektiv.