Center for Vild Analyse

27. maj 2012

Vi er ikke selv racister, men vi har hørt der findes nogle som er - vistnok ovre i Jylland et sted. Sådan udtrykker en af de former for moderne racisme sig, som CVA i denne uge ser nærmere på. Vi bevæger os i programmet fra en præsentation af den klassiske, biologiske racisme, til dens nyere fremtrædelsesformer i hhv. nationalisme og kulturalisme. Til sidst undersøger vi en af de filosofiske teorier, som har forsøgt systematisk at slippe af med racismens problem engang for alle, nemlig Judith Butlers. Center For Vild Analyse

Andre udsendelser