Løsgængeren (1)

Uge 33 - 13. august 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli