Løsgængeren (2)

Uge 35 - 27. august 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli