Løsgængeren (2)

Uge 36 - 3. september 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli