Løsgængeren (2)

Uge 37 - 10. september 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli