Løsgængeren (2)

Uge 39 - 24. september 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli