Løsgængeren (1)

Uge 42 - 15. oktober 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli