Løsgængeren (1)

Uge 44 - 29. oktober 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli