Center for Vild Analyse

4. november 2012

Kulturaliseringen af rummet er projektet for det nogle mennesker kalder det fjerde rumprogram. Hvor hidtidige rumprogrammer kan inddeles i militære, videnskabelige og kommercielle, så arbejder det nyoprettede Cultural Centre of European Space Technologies i den lille by Vitanje i Slovenien med den kulturelle udforskning af rummet. Her søger man at forbinde rumfartsteknologi med etiske og æstetiske overvejelser. Hvilken form for kunst kan man have i vægtløs tilstand? Hvilken etik? Center for vild analyse har været på besøg på centeret og diskuterer de perspektiver, som ideen om en kulturalisering af rummet opstiller. Center For Vild Analyse

Andre udsendelser