Løsgængeren (2)

Uge 47 - 19. november 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli