Løsgængeren

8. december 2012

Regnskabets time holder pause i denne uge. I stedet kan du høre Radio24syvs løsgænger Søren Fauli, der i oktober måned mødtes med Marianne Jelved for at tale sig helt ind i Det Radikale Venstres politiske maskinrum. Søren Fauli, Marianne Jelved