Løsgængeren (1)

Uge 50 - 10. december 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli