Løsgængeren (1)

Uge 51 - 17. december 2012

Søren Faulis politiske idéværksted. Søren Fauli