Skilsmisse-Danmark

27. januar 2014

Antallet af skilsmissesager, der havner i Fogedretten - er siden 2007 fordoblet. Til trods for, at der netop hér blev iværksat en lovændring, der skulle have den stik modsatte effekt. Formanden for Danske Familieadvokater, Helle Larsen, mener at problemet primært opstår i statsforvaltningen. Hun møder Trine Nørhede, fogedretschef ved retten i Hillerød.