Uenigheden

25. marts 2014

Dagens emne er, hvorvidt lejeloven lægger op til at udlejere kan, og skal, diskriminere potentielle lejere på baggrund af deres etnicitet, religion, hudfarve, arbejde eller andre forhold. Vi taler både med direktøren I Sammenslutningen af Private Udlejere, som advarer udlejere mod at leje ud til unge kontanthjælpsmodtagere. Jurastudrende Tarek Ziad Hussein fortæller om hans udfordringer med at finde lejlighed på grund af sit navn. Vi diskuterer om det er ok, og hvordan man ellers kan gribe problematikkerne an. 

Vært: Aydin Soei