Skilsmisse-Danmark

23. juli 2014

Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokate, om hvordan falske pædofilianklager bruges og håndteres i skilsmissesager.