Skilsmisse-Danmark

6. august 2014

Når statsforvaltningen og domstole afgør sager, om hvilken forælder der skal have forældremyndighed og samvær, sker det efter råd fra psykologer, f.eks. i form af børnesagkyndige undersøgelser. Men Psykolognævnet beretter om mange og alvorlige fejl i deres familieundersøgelser,