Cavling Komiteen

31. oktober 2014

#34 – Sendt 01-11-2014. Må man pynte på virkeligheden? Er journalister, der skriver lige så blændende som afdøde Jan Stage, mindre forpligtet af sandheden end andre? På baggrund af ugens mediedebat om journalist Lasse Ellegaards kendskab til Jan Stages mulige medvirken i et drab i 1971 i Vesttyskland på den mand, der skar hænderne af den argentiskfødte cubanske revolutionshelt Che

Guevara, diskuterer Cavling Komiteens faste panel forholdet mellem fiktion og

virkelighed. Dansk Folkeparti og ytringsfrihed.