Globus USA

Uge 44 - 2. november 2014

Kristian Mouritzen rapporterer fra Washington. Kristian Mouritzen