Skriftestolen

Uge 44 - 2. november 2014

Det lader til at den nedsatte kirkekommisions arbejde efter stor kritik tilsidesættes. Mads Holger drøfter kirkepolitik med DFs kirkepolitiske ordfører samt sognepræsterne Rebecca Rudd og Rasmus Nøjgaard. Mads Holger