Aflyttet

24. juli 2016

Er digitalisering i skolen et tabt projekt? Jesper Balslev skriver for tiden på et forskningsprojekt om digitalisering i uddannelsessystemet og læring. Men han fandt ud af, at ingen i virkeligheden aner hvad de mener med digitalisering. Der findes ingen fælles definition, som man kan styre efter og det har medført en syndflod af ord og begreber ingen forstår. Og hvad værre er: Der savnes konkrete beviser for, at iPads, smartboards og andre digitale dimser de facto betyder bedre læring for børn og unge - meget tyder faktisk på, at går den anden vej - at børnene lærer mindre, des mere digitale de bliver. Hvordan er det her sket - og hvad kan der gøres ved det? Anders Kjærulff

Andre udsendelser