Rushys Roulette (1)

Uge 36 - 7. september 2016

På Langkaer Gymnasium i Aarhus har man valgt at opdele de nye 1. g’ere efter deres etnicitet. Der er tre klasser, hvor man har samlet de etnisk danske elever, så fordelingen er 50/50, mens resten af klasserne består af elever med anden etnicitet end dansk.
I hvor høj grad er denne diskrimination velmenende eller en farlig vej at gå?
Rushy er barn af en af de mange fremmedarbejdere, der fandt vej til Danmark i 70’erne. Vi gennemgår Rushys transformation fra “fremmedarbejderbarn til nydansker” og diskuterer hvilke kampe der har været nødvendige at tage og til hvilken pris? Vi diskuterer også hvordan det er for Geeti Amiri og Ellie Jokar, som tilhører 80’erne og 90’erne at stå midt i kampzonen i dag og insistere på deres ret til at være nydanske kvinder med fremmede rødder?
I denne uge kom det frem, at en 17-årig dansk-pakistansk pige har været kidnappet til Pakistan af sine forældre, hvor planen var, at hun skulle tvangsgiftes med en mand. Hun er en af de få skæbner, der finder vej til offentligheden. Susanne Fabricius fra LOKK er med og mener, der er stort mørketal, når det gælder piger der stadig tvinges til udlandet. Vi diskuterer om, der er kampe, som vi stadig skal overlade til de enkelte om at kæmpe, eller om samfundet - i langt højere grad end i dag - skal træde til og hjælpe de unge?
Dagens panel: Geeti Amiri, debattør og Ellie Jokar, multikunstner
Dagens gæster : Yago Bundgaard, rektor Langkaer Gymnasium og
Rani Bødstrup Hørlyck, Leder af Søndervangskolen ved Århus.