Hitlers Æselører

21. oktober 2016

Kampen om Stillehavet. I denne udgave af Hitlers Æselører vender vi os mod en hel anden krigsskueplads, nemlig Stillehavskrigen. Vi sætter i programmet fokus på krigen set fra den Kejserlige Japanske Flådes perspektiv og de betydelige søslag, man udkæmpede med hangarskibe og fly mod især den amerikanske flåde under og efter Pearl Harbour blandt andet ved Midway. Det sker i selskab med kommandør Poul Grooss og med udgangspunkt i udgivelsen: ”Kampen om Stillehavet – Den Kejserlige Japanske Flådes krig mod USA 1941-1945” af to svenske historikere, der er udkommet på Informations forlag.

Andre udsendelser