Rushys Roulette (2)

1. februar 2017

“Indvandrerunge er mere kriminelle end jævnaldrende etniske danske unge”, sådan lyder overskrifterne tit, når de årlige kriminalitetsstatistikker bliver offentliggjort. Professor Hjarn Borberg mener, at kriminalitetsstatistikkerne er både misvisende og forvirrende i den måde de læses og anvendes på. Vi dykker ned i tallene med Lisbeth Lavrsen, chefkonsulent i Danmarks Statistik, som står bag tallene. Vi diskuterer også hvorfor udsagnet om kriminalitet ikke passer, når tallene indikerer det. Har Hjarn har ret i sin kritikpunkter eller ligger fejlen et andet sted?
Det skal ikke være så nemt at blive dansk statsborger, derfor vil DF gerne indføre et loft på 1000 mennesker pr. år, der skal kunne tildeles dansk statsborgerskab. De konservative er mere optaget af bedre screening af ansøgerne. De foreslår lokale statsborgerskabskomiteer, der skal indkalde folk til personlige samtaler for at skille ekstremisterne fra. Panelet diskuterer om de to forslag har gang på jorden
Dagens panel: Garbi Schmidt, professor RUC og Jon Stephensen, teaterdirektør.