Det Røde Felt

24. april 2017

For syvende gang har Socialdemokratiet præsenteret et nyt principprogram, ‘Fælles om Danmark’, der både taler højstemt om, at “den demokratiske socialisme” og ”bæredygtighed” er selve idégrundlaget for Danmarks største parti. Hør penneføreren, udlændingeordfører Dan Jørgensen, diskutere de nye elementer. Eller er det snarere mere klassisk socialdemokratisme? Dernæst regionsformand Sophie Hæstorp Andersen, som også har været med til at skrive principprogrammet, plus direktør for tænketanken Cevea, Kristian Weise, om Socialdemokratiets nye projekt - ikke omfordeling, men før-fordeling. Til sidst institutleder på Københavns Universitet Jørn Boisen om det dramatiske præsidentvalg i Frankrig, hvor socialisterne har slået hinanden ud. Igen. Er de røde døde?

Andre udsendelser