Det Røde Felt

8. maj 2017

Alle andre steder end her i Danmark fremstår den danske samfundsmodel som et forbillede. I Frankrig har den nye præsident Emmanuel Macron lovet reformer i en mere skandinavisk retning. Og den gode nyhed er, at den danske model rent faktisk virker – selv i en globaliseret økonomi med stigende ulighed. Hør afdelingsdirektør i Danmarks Statistik Niels Ploug, som er aktuel med bogen ’Økonomisk ulighed i Danmark’, forklare, hvorfor den sociale skævvridning trods alt ikke har vokset sig større i de senere år. Dernæst præsenteres én af de mest vidtgående, men samtidig snusfornuftige idéer, som debatten vil byde på i 2017: Lektor Ole Bjerg, som er aktuel med bogen ‘Vores penge i vores bank’, vil have gennemført en pengeombytning, hvor alle danskere får oprettet en personlig konto i Nationalbanken med e-kroner. Operationen handler om at stoppe bankernes mulighed for selv at skabe penge. Lyder det skørt? Det bliver endnu vildere.

Andre udsendelser