Hitlers Æselører

12. maj 2017

Der var påfaldende mange danske læger, der meldte sig under nazismens faner. Mest kendt var de danske nazisters fører sønderjyden Fritz Clausen og blandt de største krigsforbrydere var lægen Carl Peter Værnet, der i KZ-lejren Buchenwald bedrev tvivlsomme og farlige eksperimenter på KZ-lejrfanger. I bogen ”Danske læger under nazismen”,, beskriver tidl. overlæge ved Sønderborg sygehus Andreas C. Johannsen historien om det overraskende store antal danske læger, der under 2. verdenskrig som i større eller mindre grad gik i fjendens tjeneste. Det er en bog, der også beskriver det ret omfattende retsopgør, der blev taget med de læger, der på forskellig vis havde gået fjendens ærinde eller blot handlet ”unationalt”. Retssystemet tog et egentligt retsopgør med lægerne med hjemmel i de love, som politikerne efter krigen fik vedtaget, men også den danske lægeforening, foranstaltede en udrensningsproces.

Andre udsendelser