Forældreintra

8. juli 2017

Sommersending: Familierådgiver Lone Carmel er aktuel med bogen 'Hverdagsrelationer' - med undertitlen 'når det nære bliver svært'. I samtalen med Lone Carmel fokuserer vi på en række forskellige tabuer. Dels barnet som symptombærer på familiens konflikter. Dels spørgsmålet om, hvorvidt man kan og bør/ikke bør bryde kontakten med sin dysfunktionelle familie. Og endelig de svære rollefordelinger i en sammenbragt familie.

Andre udsendelser